Από τη μελέτη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου στη θεατρική κίνηση της Θεσσαλονίκης του 19ου & 20ου αιώνα

Άρχισε η υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος για το σχ. ετ. 2014-2015. Δείτε το σχέδιο του προγράμματος

This entry was posted in Πολιτιστικά προγράμματα. Bookmark the permalink.