Επαναληπτικές Εξετάσεις Ιουνίου 2015

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Ο  Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Ελευθερίου Κορδελιού, αφού έλαβε υπόψη του:

  1. Την Φ. 353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υ.Α του ΥΠΕΠΘ
  2. Την πράξη 63/15-6-2015 του συλλόγου των διδασκόντων του σχολείου

 

κ  α  θ  ο  ρ  ί  ζ  ε  ι

 

ως ημέρα επαναληπτικών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2015 για του μαθητές οι οποίο για λόγους υγείας, δεν έλαβαν μέρος στις προαγωγικές-απολυτήριες εξετάσεις 2014-2015, την Τρίτη 16/6/2015, με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

ΗΜΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:  ΤΡΙΤΗ 16/6/2015
ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ
Β ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 8.00 πμ. ? 10.00 μμ.
Γ Ν. ΚΕΙΜΕΝΑ 8.00 πμ. ? 10.00 μμ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 10.00 πμ. ? 12.00 μμ.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 12.00 μμ. ? 14.00 μμ.

 

Από το Γραφείο

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 Ερκοτίδης   Γεώργιος

This entry was posted in Ανακοινώσεις, Πρόγραμμα εξετάσεων. Bookmark the permalink.