ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2016-2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το σχολείο έχει στόχο την διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας των μαθητών μέσω της αγωγής και μάθησής τους. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από κανόνες λειτουργίας οι οποίοι εφαρμόζονται από όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία .

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

 • 1ο τετράμηνο 11.9.2017 ? 20.1.2018
 • 2ο τετράμηνο 21.1.2018 ? 31.5.2018
 • Γραπτές Εξετάσεις 1.6.2017 ? 10.6.2017

ΦΟΙΤΗΣΗ

 • Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο 8.00-8.10 πμ.
 • Κουδούνι 8.10 πμ. Προσευχή ? ανακοινώσεις
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης θα περνούν από τον Διευθυντή για σημείωμα.
 • Δεν επιτρέπεται η έξοδος από την σχολική μονάδα για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την άδεια της διεύθυνσης και κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 • Κάθε διδακτική ώρα λογίζεται σαν απουσία.
 • Εάν ένας μαθητής προσέλθει με καθυστέρηση στην τάξη, παίρνει απουσία.
 • Επιτρεπόμενο ετήσιο σύνολο απουσιών 114. (64 δικαιολογημένες)
 • Έως 2 συνεχόμενες ημέρες δικαιολογούνται από τον γονέα μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την απουσία και αθροιστικά μέχρι δέκα ημέρες ανά έτος.
 • Από 3 ημέρες και άνω απαιτείται ιατρική βεβαίωση

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 • Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με τον δέοντα σεβασμό προς όλους μέσα στο σχολικό συγκρότημα (Εκπαιδευτικούς, συμμαθητές, άλλο προσωπικό).
 • Κάθε ζημία που προξενεί μαθητής στο σχολείο (λερώνει τοίχους ? θρανία, καταστρέφει υλικά του σχολείου) είναι υποχρέωση του γονέα/κηδεμόνα να την αποκαταστήσει.
 • Είναι κοινή υποχρέωση όλων η διατήρηση της καθαριότητας στις τουαλέτες, στην αυλή , στις βρύσες και στους διαδρόμους .
 • Απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή στις τουαλέτες.
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση ΚΙΝΗΤΟΥ τηλεφώνου στο σχολείο με οποιονδήποτε τρόπο (132328/Γ2/7-12-2006).
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ. (76017/29-7-2002)
 • Οι μαθητές ντύνονται απλά και ανεπιτήδευτα όπως αρμόζει σε μαθητές.
 • Απρεπής συμπεριφορά, χειροδικία, αυτοδικία, άσκηση βίας και μη κόσμιες εκφράσεις είναι παραπτώματα και τιμωρούνται ανάλογα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Οι μαθητές που παρακωλύουν την διδακτική διαδικασία με οιονδήποτε τρόπο επίσης θα τιμωρούνται.
 • Στις εκδηλώσεις του σχολείου, στις εκδρομές ή στις εκπαιδευτικές εξορμήσεις συμμετέχουν όλοι οι μαθητές εκτός από έκτακτες περιπτώσεις και είναι αυτονόητη η απαίτηση για κόσμια συμπεριφορά.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Η συμμετοχή στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία
 • Η επιμέλεια και ενδιαφέρον συγκεκριμένο μάθημα.
 • Η επίδοση στα γραπτά διαγωνίσματα και τεστ
 • Οι εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 • Το εκπαιδευτικό προσωπικό επιθυμεί να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους γονείς ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 • Μέχρι να δοθεί το οριστικό πρόγραμμα κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα.
 • Κάθε καθηγητής δέχεται μία φορά την εβδομάδα τους γονείς σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα . Θα σας αποσταλεί το πρόγραμμα των καθηγητών.
 • Για έκτακτες ενημερώσεις μπορείτε να επισκέπτεστε το σχολείο 9 ? 13.00 στα διαλείμματα.
 • Μετά το τέλος του τετραμήνου στην επίδοση των ελέγχων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Όπως κάθε χρόνο δημιουργούνται ομάδες μαθητών οι οποίοι σε συνεργασία με καθηγητές υλοποιούν καινοτόμα προγράμματα(πολιτιστικά, αγωγής υγείας, επιστημών, ρομποτικής κ.α.). Γίνονται στο πέρας του κανονικού ωραρίου και παρακαλούμε τους γονείς να στηρίξουν τις δράσεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 2-ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

 

This entry was posted in Ανακοινώσεις, Κανονισμός Σχολείου. Bookmark the permalink.