Ανακοίνωση για επίδοση ελέγχων

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες ότι οι έλεγχοι θα επιδοθούν την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018 από τι 13.30 μέχρι τις 15.30 μ.μ. Μαζί με τον έλεγχο οι γονείς/κηδεμόνες θα παραλάβουν ενημερωτικό φυλλάδιο για τις αλλαγές στη νομοθεσία σχετικά με τις απουσίες και τη φοίτηση των μαθητών.

Ανάκοινωση για επίδοση ελέγχων

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.