Αλλαγή στην εκπαιδευτική νομοθεσία (φοίτηση – απουσίες)

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την καινούρια νομοθεσία, καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Ωστόσο, παραμένει το όριο των 114 απουσιών για να θεωρηθεί επαρκής η φοίτηση ενός μαθητή. Δηλαδή ο μαθητής για να θεωρηθεί ότι έχει επαρκή φοίτηση και να περάσει την τάξη θα πρέπει να μην ξεπεράσει το όριο των 114 απουσιών. Εάν αυτό το όριο ξεπεραστεί τότε ο μαθητής της ερχόμενη χρονιά επαναλαμβάνει την ίδια τάξη. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, τόσο οι γονείς/κηδεμόνες όσο και το σχολείο πρέπει να ενημερώνονται μεταξύ τους για κάθε απουσία των παιδιών. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να μας ειδοποιείτε το γρηγορότερο δυνατό όταν το παιδί σας απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο.

Η επικοινωνία που αφορά στη φοίτηση των παιδιών μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), αποστολή SMS από κινητό, επιστολή και τηλέφωνο. Από όλους αυτούς τους τρόπους ο πιο ενδεδειγμένος είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το e-mail του σχολείου μας είναι 2gymelko@sch.gr και το τηλέφωνο 2310-761800.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2017-2018 η φοίτηση μπορεί να θεωρηθεί επαρκής και όταν ένα παιδί πραγματοποιήσει και πάνω από 114 απουσίες, έως 164 το πολύ, αρκεί όμως να συντρέχουν ταυτόχρονα και οι τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) για ΟΛΕΣ τις πάνω από 114 απουσίες να έχει ο κηδεμόνας προσκομίσει στο σχολείο δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν των ασθένεια και β) ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας του μαθητή, ο οποίος προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμήνων διαιρεμένων με το δύο, να είναι 15 και άνω και γ) ο μαθητής δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών που προβλέπει το άρθρο 24 παράγραφος 2 και 3 του νέου νόμου.

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.