ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την πολυήμερη εκδρομή περιβαλλοντικών προγραμμάτων του σχολείου μας στην Κρήτη, λαμβάνοντας υπόψη 1)τη  με αρ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681 τ.Β΄/06-03-2017), 2) τη με αρ. 558/02-02-2018 προκήρυξη του σχολείου, 3)τις σχετικές προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων, αποφάσισε ομόφωνα τη συνεργασία με το πρακτορείο APOLLO Travel, καθώς η προσφορά του υπερείχε τόσο σε ποσοτικά, όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Δίνεται περιθώριο τριών ημερών για ενστάσεις. Ευχαριστούμε όλα τα πρακτορεία για το ενδιαφέρον τους στην πρόσκλησή μας.

This entry was posted in Ανακοινώσεις, Εκδρομές, Πολυήμερες, Προκηρύξεις εκδρομών. Bookmark the permalink.