ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ- ΚΑΒΑΛΑ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την διήμερη εκδρομή των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων του σχολείου μας στην Ξάνθη και την Καβάλα, λαμβάνοντας υπόψη 1)τη με αρ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681 τ.Β΄/06-03-2017), 2) τη με αρ. 635/21-03-2018 προκήρυξη του σχολείου, 3)τις σχετικές προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων, αποφάσισε ομόφωνα τη συνεργασία με το πρακτορείο Zoe’s Hollidays, καθώς η προσφορά του υπερείχε τόσο σε ποσοτικά, όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Δίνεται περιθώριο τριών ημερών για ενστάσεις. Ευχαριστούμε όλα τα πρακτορεία για το ενδιαφέρον τους στην πρόσκλησή μας.

This entry was posted in Πολυήμερες, Προκηρύξεις εκδρομών. Bookmark the permalink.