Ενισχυτική διδασκαλία

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη συμμετοχή μαθητών στα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Ο τόπος διεξαγωγής και το ωράριο διδασκαλίας θα διαμορφωθούν μετά το πέρας της διαδικασίας των αιτήσεων.

Θα βρείτε συνημμένη την Αίτηση-δήλωσης μαθημάτων 2019_2020

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.