Έντυπο για τεστ σε γιατρό

Έντυπο που πρέπει 
να συμπληρώσετε και να υπογράψετε αν κάνετε στο παιδί σας τεστ σε 
διαγνωστικό κέντρο, ιδιωτική ή δημόσιο

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.